REVIZE ČISTIČEK ODPADNÍCH VOD (Revize OZO na ohlášku)

  • Naše firma zajišťuje provádění technických revizí vodních děl ohlášených
    podle § 15a vodního zákona.
  • Funkčnost je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí.
  • Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Jsme
    držitelem certifikace, a proto vám můžeme tyto služby nabídnout.
  • Cena za kompletní službu je 3 000,- CZK, včetně dopravného a DPH.

TECHNICKÉ REVIZE VODNÍCH DĚL

(ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel)

Pro naše zákazníky a nejen pro ně, ale i všechny majitele čističek odpadních vod jsme vytvořili speciální podpůrné internetové stránky věnující se pouze tématice revizích čističek odpadních vod. Na podpůrných stránkách naleznete nejen informace o tom, jak revize čističek odpadních vod probíhá, právní náležitosti, ale i informace, jak často je nutné ze zákona revize čističek odpadních vod provádět. V neposlední řadě se na nich dozvíte, jaké úkony provést po provedení revize a kam zaslat protokol o provedené revizní kontrole.