Čistírny odpadních vod na klíč

Čistírny odpadních vod ve zkratce ČOV rostou na území České republiky jako houby po dešti. Je to dáno jejich výhodami, které majitelům přináší především v oblastech, kde není přístup k obecní kanalizaci či v rámci úspory nákladů skrze splachování toalety a zalévání zahrady.

Čističky / čistírny odpadních vod budou mít stále větší význam vzhledem k rostoucímu suchu, které v posledních letech sužuje území České republiky. Též dle aktuálních informací se i tento rok zvedá cena vodného a stočného. Tento jev zkracuje dobu návratnosti investice do ČOV, která se ekonomicky začíná vyplácet dříve nežli roky předtím.

Jak vybrat ČOV

Výběr čistírny odpadních vod může být na první pohled snadná věc, kdy lze vybírat model podle počtu trvale žijících osob. Při hlubším zkoumání dané problematiky se ukáže, že zas tak snadné to není. Hraje roli celá řada faktorů a parametrů, s kterými je vždy lepší se poradit s odborníkem na danou tématiku.

Realizace ČOV vlastními prostředky?

Jak se říká Česká republika je národem kutilů a mnoho majitelů domů, chat jistě napadla varianta, že si pouze zakoupí čistírnu odpadních vod včetně příslušenství a vše ostatní si udělají sami. Tuto variantu příliš nedoporučujeme, poněvadž instalace ČOV není jen o výkopových prací a její usazení do země. Mimochodem nesprávné usazení čistírny odpadních vod může napáchat značné škody. Dále je potřeba správné napojení čistírny na kanalizaci daného objektu. Mnoho lidí neví, že i ČOV má své předpisy a požadavky, co se týče nejen jejího stavu, ale i umístění a instalace. Pak může nastat situace, že vaše ČOV neprojde revizí, protože nesplňuje zákonné požadavky na její provoz.

Realizace čistírny odpadních vod na klíč

Z předchozího odstavce doporučujeme jiné řešení, které je v dnešní době velmi oblíbené, a to ČOV na klíč. Čistírna odpadních vod na klíč je ideální v podání jediné firmy, která vám dodá ČOV, odborně provede výkopové práce a usazení, dále napojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Firem, které zvládnou dodat ČOV s kompletními pracemi od A do Z v ČR není příliš velké množství, ale patří mezi ně například firma Petr Hrnčíř – PH servis, která navíc provádí i následné povinné revize čistíren odpadních vod