Čističky odpadních vod - BLOG

Doprava zdarma k Biocleaner®

Nabízíme Vám dopravu zdarma pro čističky odpadních vod. Akce se vztahuje jen na typy Biocleaner® Basic BC4-BC6, Optima BC4-BC12 a Comfort BC4-BC12. Za ostatní produkty si účtujeme 12 Kč za 1 kilometr.

Slovník pojmů v čištění odpadních vod

 

Pojem

Vysvětlení

ekvivalentní obyvatel

 zkratka EO; 1 EO je v průměru 120 litrů odpadní vody za den a znečištění

ČOV

čistička (nebo čistírna) odpadních vod

BSK5

(biochemická spotřeba kyslíku) množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy na odbourání znečištění za 5 dní (uváděná obvykle v mg/l). vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná

NL

nerozpuštěné látky v odpadních vodách. Tj. ukazatel, jehož hodnota (v mg/l) vypovídá, kolik nerozpuštěných látek (vloček apod.) je ve vodě.

CHSKCr

 chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem sodným

N-NH4+

 amoniakální dusík

Ncelk

 celkový dusík

Pcelk

celkový fosfor

aerobní proces

přeměna organických látek pomocí kyslíku rozpuštěného ve vodě (provzdušnění)

anaerobní proces

proces bez provzdušnění, při kterém mikroorganismy využívají kyslík vázaný v molekule vody (neprovzdušnění)

nitrifikace

amoniakální forma dusíku v odpadních vodách je oxidována na dusitany a dusičnany

denitrifikace

redukce dusitanů a dusičnanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku

biologické čištění

mikroorganismy zajišťují odstraňování organického i anorganického znečištění z odpadní vody

jemnobublinná aerace

provzdušňování bublinami o velikosti 1 – 4 mm

aktivovaný kal

vločky mikroorganismů

mamutka

na spodní stranu ponořené trubky v čov se vhání vzduch z dmychadla

   
   
   

žumpa

jímka (bezodtoková nádrž), ze které jsou odpadní vody odváženy fekálním vozem na centrální (obecní) čistírnu odpadních vod dřevin

septik

dvou, tří nebo vícekomorová nádrž s odtokem, která slouží k usazování nerozpustných látek. V septiku dochází k odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu

   
   

 

Instalace čističky odpadní vody

Na videu uvidíte, jak naše firma provádí instalaci čističky odpadní vody, kterou naleznete v naší nabídce. jedná se o čistírnu odpadní vody Exlusive, se kterou nebudete mít starosti. Na videu je vidět celá instalace včetně výkopových prací, propojení odpadů z domu do čov a zapojení dmychadla se řídící jednotkou. 

 Čističky odpadních vod můžete objednávat zde, nebo nám můžete zaslat nezávaznou poptávku. Jestli Vás něco k čistírnám odpadních vod zajímá, nebojte se nás kontaktovat.

Instalace ČOV video:

Veletrh Aquatherm

Můžete nás přijít navštívit na veletrh Aquatherm, který se uskuteční v Praze. Budete k zastihnutí na stánku ENVI-PUR a to 27. a 28. února 2018.

Kombinace septiku s biologickým nebo zemním filtrem je šetrná k přírodě i peněžence majitele

Přemýšlíte, jak naložit s odpadní vodou na chalupě, chatě nebo v rekreačním domku? Vyvážení septiku je mnohdy nákladné a ne zrovna příjemné pro naše čichové buňky. Vlastníte-li navíc chatu, u níž je špatná příjezdová cesta, je vyvážení septiku zcela nevhodné. Pořizovat si čistírnu odpadních vod do takového objektu je zbytečné, protože ji nedokážete plně využít. Ekocis má pro vás řešení v podobě kombinace biologického tříkomorového septiku a zemního či biologického filtru. Při použití této sestavy splníte veškeré podmínky a požadavky příslušných vodoprávních úřadů na čištění odpadní vody 2. stupně, a to za mimořádně nízkou cenu a bez nároku na elektrickou energii.

Podle čeho vybírat čistírnu odpadní vody

1) Počet obyvatel v budově (protože ČOV pro 2-5 osob nezvládne 20 lidí na stálo, ale nárazově nevadí. Takže doporučujeme postupovat podle parametrů, které jsou dané od výrobce.)

2) Údržba a provoz ČOV (jestli chcete chod čov ovládat spínacími hodiny, jednoduchou řídící jednotkou, nebo počítačem řízenou čov, která rozeznává týdennní a víkendový provoz, automaticky dočišťuje dosazovací prostor čov a další funkce, které nemá čov se spínacími hodinamy a s řídící jednotkou.)

 

Vše doporučujeme prokonzultovat předem před objednávkou po telefonu nebo emailu.

 

Proč zvolit čistírnu odpadní vody

Malé domovní ČOV, neboli čistírny odpadních vod, pracují na bázi biologicko-mechanickému čištění odpadních vod. Biologická čistírna odpadní vody plnomocně nahrazuje septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů, rekreačních objektů nebo chat. K rodinnému domu se nejvíce hodí domovní čistička odpadní vody BC4 nebo domovní čistička odpadní vody BC6, jejichž hlavními přednostmi jsou minimální provozní náklady a rychlá návratnost investic.

Kvalitní čistírna odpadních vod by měly splňovat:

  • dlouhou životnost
  • vysokou kvalitu vody na odtoku
  • snadnou montáž
  • minimální zastavěnou plocha
  • nízké investiční a provozní náklady
  • minimální nárok na údržbu
  • tichý provoz a nekorodující provedení

 

 

Použití čistírny odpadní vody

Domovní čistírna odpadní vody se dá použít pro rodinné domy nebo bytové domy, drobné živnosti ze kterých odtéká odpadní voda, může se jednat o novostavby ale i starší objekty který může být vybaven stávajícím septikem, žumpou, poruchovou čerpací stanicí, nefunkčním zemním filtrem nebo nefunkční čistírnou. Čistírny odpadní vody se používají i pro ubytovny, rodinné hotely, penzióny, malé autokempy, tábořiště, zahradní restaurace, horská střediska s občasným provozem, chaty, chalupy s občasným provozem, drobné provozovny. Domovní čistírny odpadní vody jsou účinnější než septiky a jímky. Čistírny odpadních vod jsou používány k čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, koupelen, kuchyní, myček na nádobí, nebo automatických praček.

Stránka 1 z 1 - 8 položek celkem